Deklaracja udziału w zajęciach w roku szkolnym 2023/2024

Deklaracja udziału w zajęciach w roku szkolnym 2023/2024

  Imię i nazwisko Klienta

  Imię i nazwisko Kursanta

  Data urodzenia Kursanta

  Preferowane dni i godziny zajęć (podaj jak najwięcej możliwości)

  Do którego przedszkola / szkoły i klasy uczęszcza Kursant (np. SP2, Klasa II C)

  Wybierz w ilu ratach chcesz płacić

  Dodatkowe informacje